Kallelse årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR MÄRSTA ALLIANCE IF

Tid: Söndag 2019-01-13, kl 16:00-17:00.

Plats: Träningslokalen, Valsta sporthall, Märsta.

Ärenden vid årsmöte:

 1. Ordförande och sekreterare för mötet väljs
 2. Röstlängd för mötet fastställs.
 3. Protokolljusterare och rösträknare väljs.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Dagordning fastställs.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret bestäms.
 10. Medlemsavgifter fastställs.
 11. Val av ordförande (1) och övriga styrelseledamöter (4).
 12. Val av revisor (1) med ersättare (1).
 13. Val av valberedning (2).
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande

 

Motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 

Föreningens samtliga förtroendeposter skall väljas: styrelse, valberedning och revisorer. Valbar är röstberättigad medlem av föreningen som har fyllt lägst 18 år. Valberedningen består idag av Nicklas Bergman och Pär Saxby, vänligen meddela dem era förslag på kandidater till föreningens förtroendeposter.

 

Aktuella handlingar kommer finnas tillgängliga för medlemmarna i träningslokalen senast en vecka före årsmötet.

 

Väl mött!

Styrelsen Märsta Alliance

Årets förening i Sigtuna kommun

Under stor pompa och ståt mottog Märsta Alliance Sigtuna kommuns pris till årets förening. Juryns motivering var “[…] en bred verksamhet för många målgrupper, i alla åldrar och med olika förutsättningar”.

Vår förening bildades för tretton år sedan i en mörk liten källarlokal i Märsta, utan rinnande vatten eller toaletter. På slitna mattor boxades och brottades det med glädje och kärlek.

Det senaste året har vi mer än trefaldigats i medlemsantal, bland våra 170 medlemmar finns fighters mellan 4 och 56 år. En av orsakerna till vår kraftiga tillväxt är att vi har möjlighet att satsa på vår uppskattade barn- & undomsverksamhet. Med stöd från Sigtuna kommun, Svenska budo- & kampsportsförbundet, samt föreningens medlemmar, erbjuder vi thaiboxning i grupperna Kids 4-9 år respektive Juniors 10-14 år. Vi har även startat upp ett gäng thaiboxare med funktionsnedsättning, stenhårda krigare som alltid ger allt på träningen.

Vi är en stor familj av kampsportsälskande kompisar, en familj av eldsjälar som brinner för det vi gör. Hos oss är alla välkomna, nybörjare eller veteran, motionär eller fullblodsproffs. Idag tretton år senare boxas och brottas vi fortfarande, av kärlek till våra idrotter, för att sprida glädjen.