Information inför VT 2022

Den 15:e december höll den tillträdande styrelsen ett konstituerande möte.
Den nya styrelsen består av:
Kim Elman, ordförande
Matteus Prskalo, vice ordförande
Nette Leinonen, kassör
Kristoffer Lindkvist, sekreterare
Linda Hamrin, medlemsansvarig
Alexander Ikechukwu, tävlingsansvarig
Kevin Borges da Fonseca, säkerhets- och underhållsansvarig
På mötet beslutades bland annat att:
  • Årsmötet för 2021 skall hållas söndag den 13e mars kl 12.00 i lokalen. En kallelse kommer att gå ut senast tre veckor före mötet. Alla medlemmar har möjlighet att skicka in förslag som årsmötet tar ställning till (så kallade “motioner”). Dessa ska vara styrelsen tillhanda innan kallelsen går ut.
  • Vårterminen 2022 kommer löpa mellan 10e januari och 29e maj.
  • Träningstiderna fortsätter enligt lagt schema, med förbehåll för under terminen uppkomna behov av ändringar.
  • Den 8e januari kl 11 ska föreningen genomföra en gemensam städ- och underhållsdag. Mer information kommer.

 

Styrelsen beslutade även att ha ett antal fokusområden för föreningens verksamhet under 2022:

👥 UTÖKAD MEDLEMSBAS
🏅 TÄVLINGSDELTAGANDE
👩‍🎓 KOMPETENSUTVECKLING FÖR INSTRUKTÖRER
🐨 GEMENSKAP & KUNSKAPSUTBYTE
🙏 SAMHÄLLSBIDRAG
Avsikten är att under året genomföra ett antal aktiviteter kopplat till varje fokusområden, i syfte att utveckla föreningen och våra medlemmar.
Även hemsidan och Facebookgruppen kommer genomgå uppdateringar. Bland annat kommer Facebookgruppen endast att vara tillgänglig för aktiva medlemmar och vår öppna sida användas för att kommunicera med icke-medlemmar.
Vi välkomnar alla att gilla och följa vår öppna sida på Facebook!
Med önskan om ett gott slut på året,
Märsta Alliance styrelse genom Kim Elman