Nyheter från styrelsen

Terminen har börjat mycket bra och det har varit god uppslutning i samtliga verksamheter.

Vi infört schemalagda bokningsinlägg för alla funktionell fitness-pass. Bokningsinläggen kommer från och med nu alltid publiceras kl 12.00 samma dag för kvälls/eftermiddags-pass och kl 12.00 dagen innan för morgonpass.

Några viktiga påminnelser:

  • Betala tränings- och medlemsvgiften snarast om du inte har gjort det.
  • Säkerställ att du är registrerad på IdrottOnline.
  • Ingång för kidspassen via Judolokalen när denna är tom, men aldrig när Judoklubben har pågående träning. Om träning pågår i fitnesslokalen så gå utmed väggen för att undvika krockar och störningsmoment. Tack!
  • Årsmötet genomförs i lokalen kl 12.00 den 13 mars. En formell kallelse kommer men fundera redan nu på om du vill skicka in något förslag för stämman att ta ställning till.
Så, några uppdateringar kring föreningens fokusområden:
Utökad medlemsbas
När nu restriktionerna upphör kan vi bjuda in nya medlemmar i större utsträckning. Vi kommer öka synligheten runt denna möjlighet t.ex. genom affischering och prova-på pass för kommunens anställda. Ta gärna med en kompis som är sugen på att testa någon av våra idrotter!

Gemenskap- och kunskapsutbyte
Den gemensamma städ- och underhållsdagen i januari gav lokalerna ett lyft och blev även en uppskattad social aktivitet. I mars planerar föreningen en kick-off och kunskapsdelningsdag för instruktörer och styrelsen, och fler aktiviteter är att vänta under året.

Tävlingsdeltagande
Nicklas Bergman deltog med en stark insats i helgens Crossfittävling i Södertörn och placerade sig på pallen. Ett stort grattis och bra jobbat! Det finns också ett stort intresse för att tävla i thaiboxning från framförallt våra juniorer, och vi har medlemmar inbokade på submission wrestling tävlingar inom kort. Är du sugen på att tävla så prata med din instruktör eller tävlingsansvarige Alexander.

Kompetensutveckling för instruktörer
Vi undersöker just nu vilka grund- och vidareutbildningar som finns inom våra olika idrotter och avser skicka minst en instruktör per gren på någon utbildning under första halvåret.

Samhällsbidrag
Kommunen har flera projekt och initiativ där vi som förening har möjlighet att bidra positivt till vårt lokalsamhälle. Bland annat när det gäller prova-på möjligheter, ungdomsaktiviteter under helger/lov och organiserad nattvandring. Mer information om detta och hur man kan bidra kommer framgent.

För ett fortsatt starkt 2022! 🤙🙏🏋️‍♀️

//Styrelsen genom Kim Elman