Bli medlem

För att bli medlem i Märsta Alliance ska du betala in medlemsavgiften via Swish (123 198 27 68) eller bankgiro (691-0665). Medlemskap ger fri träning på alla pass du är behörig till utifrån ålder och erfarenhet.

Ange fullständigt personnummer (även 4 sista siffrorna) på den tränande samt vad de tränar (MT/BJJ/FF) som meddelande på din betalning. Om du saknar fullständigt personnummer maila oss dina kontaktuppgifter och när och hur du har betalat.

Medlems- och träningsavgifter

PeriodUnder 15 år15 år och över
Vår- eller hösttermin400:-1200:-
Sommarträning100:-400:-

Familjemedlemskap

Är ni flera i samma familj som tränar kan ni lösa familjemedlemskap som gäller två vuxna och samtliga hemmavarande barn under 15 år som är folkbokförda på samma adress – kontrollera med oss om ni uppfyller kriterierna. Terminsavgiften för familjemedlemskap är 2400:- och 800:- för sommarträning.

Friskvårdsbidrag

Har du frågor eller behöver kvitto för friskvårdsbidrag, maila oss på marstaalliance@outlook.com. Räkna dock med att det kan ta upp till ett par veckor för att erhålla kvitto.

Börja sent på terminen

Om du börjar när halva terminen eller mer har gått kan du få avdrag på avgiften – prata med din instruktör.

Provträning

Personer som inte provtränat eller varit medlemmar tidigare får provträna två gånger; därefter ska betalning göras innan nästa träningstillfälle.

Olycksfallsförsäkring

Som medlem och provtränande i Märsta Alliance är du försäkrad under träning och tävling via Svenska Budo & Kampsportsförbundet (försäkringsgivare Svedea). Tränar du Funktionell Fitness är du försäkrad genom Svenska förbundet för funktionell fitness, Swe3F. Mer information om försäkringen finns hos förbundet. Är du ej medlem så kontrollera ditt försäkringsskydd innan träning.

International bank transfers

IBAN SE05 6000 0000 0004 4660 4941
BIC HANDSESS