Kallelse till årsmöte

Hej alla medlemmar!

Det är nu dags för årets föreningsstämma och alla medlemmar i föreningen är välkomna. Alla som har betalat avgiften och fyllt 15 år har rösträtt på stämman. Har du ett förslag/motion som du vill att årsstämman tar ställning till måste detta skickas in till styrelsen snarast, dock senast 10 dagar före årsmötet. Alla medlemmar kan skicka in förslag/motioner. Märsta Alliance IF är en demokratisk ideell förening vilket innebär att all makt utgår ifrån medlemmarna.

Föreningens samtliga förtroendeposter skall väljas: styrelse, valberedning och revisorer. Valbar är röstberättigad medlem av föreningen som har fyllt lägst 18 år. Valberedningen består idag av Carl Frank och Yunus Van Der Meer.

Aktuella handlingar kommer finnas tillgängliga för medlemmarna i träningslokalen senast en vecka före årsmötet.

När: Lördag den 11:e mars 2023, kl 12.00

Var: Märsta Alliance föreningslokal, Bragegatan 11

Väl mött!

/Styrelsen Märsta Alliance

marstaalliance@outlook.com

Dagordning för årsstämma Märsta Alliance

 1. Ordförande och sekreterare för mötet väljs
 2. Röstlängd för mötet fastställs.
 3. Protokolljusterare och rösträknare väljs.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Dagordning fastställs.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret bestäms.
 10. Medlemsavgifter fastställs.
 11. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 12. Val av revisor med ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  14 a. Uppdatering av föreningens stadgar för att bättre reflektera dagens verksamhet.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

✨Nyheter 230125✨

Så har terminen dragit igång på allvar och det är hög tid att betala medlemsavgiften om du inte har gjort det ännu. Det gör du enklast via Swish till 123 198 27 68. Avgiften för dig över 15 år är 1200 kr och för dig under 15 år 400 kr. Familjemedlemskap för två vuxna och samtliga hemmavarande barn under 15 år kostar 2400 kr. Ange namn på de/n du betalar för samt vad de tränar.

Barnträningen i Brasiliansk Jiu Jitsu har också startat och intresset har varit stort! Det är väldigt roligt att se så många glada barn och engagerade föräldrar. Än så länge får alla plats på mattan och nya prova-påare är fortfarande välkomna. Träningen sker i gi men det går bra att prova på utan innan man bestämmer sig om man vill fortsätta. Söndagar klockan 11 är tiden som gäller.

Nya logotyper har också satts upp i spegelsalen och i boxen! De är skyddade med plexiglas men undvik att träna/bolla/sparka direkt mot dem så håller de sig snygga längre. Tack till alla som hjälpt till!


På lördag är det kick-off för styrelsen och instruktörerna, och det är även dags för Justin att gå match i thaiboxning igen! Stort lycka till!

Vi ses på klubben!

🏋️‍♀️🙏🤙

Träningstider VT 2023

God fortsättning och välkomna till en ny termin på Märsta Alliance. För vuxna börjar terminen 2a januari. För juniorer, barn och funkis börjar terminen 9e januari. Schemat i Google Calendar uppdateras inom kort. En rolig nyhet för denna termin är att vi startar en barngrupp i BJJ på söndagar!

Thaiboxning

Vuxna:

Tisdag 18.35-20.00

Onsdag (endast nybörjare) 18.00-19.00

Torsdag 18.35-20.00

Söndag 12.00-13.30

Juniorer:

Onsdag 18.00-19.00

Söndag 12.00-13.30

Barn:

Tisdag 17.30-18.30

Torsdag 17.30-18.30

Funkis:

Söndag 15.00-16.00

Tävlingsgruppen tränar extra enligt  överenskommelse.

Funktionell Fitness

Tisdag 18.00-20.00*

Onsdag 18.00-20.00*

Torsdag 18.00-20.00*

Fredag 17.45-18.45*

Lördag 10.00-12.00*

*Exakta tider enligt bokning i Facebookgruppen. 

Brasiliansk Jiu Jitsu

Vuxna

Måndag 19.15-21.00 (no-gi)

Tisdag 19.15-21.00 (gi)

Torsdag 19.15-21.00 (no-gi)

Lördag 10.00-12.00 (valfritt)

Söndag 10.00-11.30 (gi)

Barn

Söndag 11.00-12.00 (gi)