Information från styrelsen

Hej alla medlemmar!

Terminens sista dag blir söndag den 17e december.

Vårterminen löper från 8:e januari till 6:e juni.

Eventuella schemaändringar kommer att kommuniceras senast en vecka före terminsstart.

Terminsavslutning för höstterminen sker, i förekommande fall, inom respektive gren. Prata med er närmaste instruktör om planer eller om ni har egna förslag. Vårterminen avslutas gemensamt med hela föreningen.

Vi påminner också om att hålla god ordning i lokalerna och visa hänsyn till varandra under pågående pass. Tänk särskilt på att inte gå tvärs igenom gymmet när träning pågår utan gå utmed kanten – detta för att inte störa träningen (som ofta mäts på snabbast tid) och undvika olyckor.

Från styrelsen önskar vi alla medlemmar en god jul och ett gott slut på året! ✨

🏋️‍♂️🙏🤙